Xafiiska Jaaliyada wuxuu u furanyahay sidiisii caadiga ahayd. Hadaad rabtid wakhtiyo dheerad ah waa inaad ballan qabsatid.