slider

Somaliland Seura ry

Esittely

Salo Saaren Leir

Yhdistyksen tarkoituksena on huolehtia Somalimaasta kotoisin olevien somalimaalaisten sosiaalisista ja kulttuurisista tarpeista Suomessa. Yhdistyksen pyrkimyksenä on myös ylläpitää somalikulttuuria ja tapoja Suomessa, sekä pitää yhteyksiä Somalimaahan. Yhdistys tukee Suomessa asuvien somalimaalaisten ja maahanmuuttajien työllistämistä, kouluttautumista, sijoittumista työelämään ja heidän sopeutumistaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Yhdistys pyrkii toiminnallaan edistämään suvaitsevaisuutta ja monikulttuurisia arvoja suomalaisessa yhteiskunnassa. Tavoitteidensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa kulttuuri- ja sosiaalitoimintaa sekä järjestää retkiä, seminaareja, koulutuksia, projekteja ja muita yhteisiä tilaisuuksia. Yhdistys pitää yhteyttä suomalasiin viranomaisiin sekä järjestää keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista maahanmuuttajiin liittyvistä kysymyksistä.

Toimintamaa

  • suomi