Day: November 3, 2017

Yhteystiedot

  Esittely   Yhdistyksen tarkoituksena on huolehtia Somalimaasta kotoisin olevien somalimaalaisten sosiaalisista ja kulttuurisista tarpeista Suomessa. Yhdistyksen pyrkimyksenä on myös ylläpitää somalikulttuuria ja tapoja Suomessa, sekä pitää yhteyksiä Somalimaahan. Yhdistys tukee Suomessa asuvien somalimaalaisten ja maahanmuuttajien työllistämistä, kouluttautumista, sijoittumista työelämään ja heidän sopeutumistaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Yhdistys pyrkii toiminnallaan […]