Somaliland Seura ry

Esittely Yhdistyksen tarkoituksena on huolehtia Somalimaasta kotoisin olevien somalimaalaisten sosiaalisista ja kulttuurisista tarpeista Suomessa. Yhdistyksen pyrkimyksenä on myös ylläpitää somalikulttuuria ja tapoja Suomessa, sekä pitää yhteyksiä Somalimaahan. Yhdistys tukee Suomessa asuvien somalimaalaisten ja maahanmuuttajien työllistämistä, kouluttautumista, sijoittumista työelämään ja heidän sopeutumistaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Yhdistys pyrkii toiminnallaan edistämään suvaitsevaisuutta […]

Tietoja

Tietoja Somaliland Seura ry:n sääntöjen mukaan jäseneksi hyväksytään somalimaalaisia, suomalaisia ja muunmaalaisia henkilöitä. Muiden kuin somalimaalaisten määrä voi olla enintään kolmannes (1/3) jäsenmäärästä. Yhdistykselle valitaan hallitus joka vuosi.yhteisön hankkeissa. Kouluilta, oppilaitoksilta ja nuorilta saadut palautteet ovat olleet erinomaisia ja seuran tarjoamiin tehtäviin pyritään innokkaasti vuodesta toiseen.

Toiminta ja palvelu

Työllistäminen ja työharjoittelu Somaliland Seura ry työllistää kaksi työharjoittelijaa sekä yhden palkkatuella työllistetyn työntekijän. Voimme maksaa pieniä palkkioita mm. neljälle leiriohjaajalle (kaksi leiriä) ja nuorten syrjäytymistä ennaltaehkäisevän projektin ohjaajille. Tätä toimintaa jatketaan ja laajennetaan. Työmahdollisuuksista kiinnostuneille jäsenille ja muille somalialaisille järjestetään työpaikkakäyntejä, jatkuva neuvontaa sekä tiedotustilaisuuksia. Somaliland seura […]

Kehitys Hankeet Somalilandmaassa

Somaliland Seura yhdistys toteuttaa kehitysyhteistyöprojekteja Somalimaahan. Tavoitteena on Somalimaan jälleenrakennuksen tukeminen. Osallistumme Hargeisan kansainvälisille kirjamessuille ja  HIIL-HOOYO  yhteis hanke somaliverkoston kanssa.  Yhdistys on verkostoitunut muiden Euroopan Somaliland -järjestöjen sekä Somaliverkoston ja Kepan kanssa.  

Yhteystiedot

  Esittely   Yhdistyksen tarkoituksena on huolehtia Somalimaasta kotoisin olevien somalimaalaisten sosiaalisista ja kulttuurisista tarpeista Suomessa. Yhdistyksen pyrkimyksenä on myös ylläpitää somalikulttuuria ja tapoja Suomessa, sekä pitää yhteyksiä Somalimaahan. Yhdistys tukee Suomessa asuvien somalimaalaisten ja maahanmuuttajien työllistämistä, kouluttautumista, sijoittumista työelämään ja heidän sopeutumistaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Yhdistys pyrkii toiminnallaan […]