Somaliland Seura ry

Somaliland Seura ry perustettiin vuonna 1992. Seura sai alkunsa 90-luvun alussa Suomessa asuneiden somalimaalaisten halusta luoda yhdistys, joka tukisi maassa asuvien somalimaalaisten sosiaalisia ja kulttuurillisia tarpeita. Yhdistyksen tarkoituksena on tukea Suomessa asuvien maahanmuuttajien työllistymistä, kouluttautumista, sijoittumista työelämään ja heidän sopeutumistaan suomalaiseen yhteiskuntaan.